Bruksegenskaper

 

Regntäthet, lufttäthet och säkerhet mot vindlast

Samtliga 3-glasfönster uppfyller enligt tillverkaren kraven för klass D enligt
SS 81 81 03.

 

Brandteknisk klass

Fönster i brandteknisk klass EI15 och EI30 kan levereras.

 

Ljudisolering

Ljudisolerande fönster och fönsterdörrar finns i olika ljudklasser. Vi tar fram det optimala fönstret efter de krav och önskemål kunden har.

 

Inbrottsskydd

Inbrottsskyddade fönster och fönsterdörrar kan erhållas i olika klasser.