Krokslätt Kängurun, Mölndal

Arkitekt: Bengt Dahlgren AB
Levererades under 2016-2017.
Fönster- och entrépartier i Lärk.