© Fönsterspecialisten i Lönsboda AB
Ollonstigen 10
283 71 Lönsboda
Tfn: 0479-210 20
info@fonsterspecialisten.se
Följ oss på Facebook

Hemsida av www.readydigital.se

Kvalitet och Miljö

 

Kvalitet

Vi jobbar efter kvalitetssystem som är uppbyggt i enlighet med ISO 9001.

Miljöpolicy

Fönsterspecialisten i Lönsboda AB ska i all sin verksamhet arbeta för ett samhälle som är i harmoni med naturens kretslopp.

Vi ska i samverkan med kunder och leverantörer arbeta för att miljöfrågorna sätts i centrum. Eftersom kunden styr oss i vårt materialval, ska vi försöka styra kunden till att välja så miljövänliga material som möjligt.

Vi ska jobba aktivt med miljöfrågor inom företaget, sätta upp mål och kontinuerligt följa upp dessa samt sträva efter att höja kunskapsnivån och skapa engagemang för miljöfrågorna hos alla medarbetare.