Malin Almqvist

Malin Almqvist

VD/Försäljning

Cecilia Gustafsson

Cecilia Gustafsson

Försäljning/Ekonomi

Sten Nilsson

Sten Nilsson

Kvalitetsansvarig/Logistik

Annica Persson

Annica Persson

Konstruktion/Inköp/Beredning

Fredrik Almqvist

Konstruktion/Inköp/Service

Pierre Lindqvist

Produktionschef/Service

Oscar Almqvist

Försäljning

Oscar@fonsterspecialisten.se
Tel. 0479-251 58