Historik

År 1905 kom August Jönsson till Lönsboda, i nordöstra hörnet av Skåne och startade det som idag är Fönsterspecialisten i Lönsboda AB.

Produktionen bestod i början av alla typer av snickerier, men sedan 1971 då Per Jönsson som tredje generation tog över, har vi specialiserat oss på fönstersnickerier. Idag drivs företaget av Malin Almqvist, vars farfarsfar startade företaget.

Geografiskt levererade man till en början enbart lokalt. Under 80-talet växte marknaden och fönster levererades till hela Sverige och även länder som ex.vis Libyen.

Under 90-talet var Tyskland en stor marknad och vi fick äran att leverera fönster till Svenska Ambassaden i Tokyo.
Under början på 00-talet har den nordiska marknaden med framförallt Danmark blivit allt större.
Även Saudi-Arabien är ständigt återkommande i många olika spännande projekt.

Vårt skjutdörrssortiment har även blivit en stor del av vår verksamhet.

Idag tillverkar vi ca 800 skjutdörrar om året!