Fönstertyper

Vi tillverkar alla slags träfönster, fönsterdörrar och skjutdörrspartier. Det enda som hindrar oss är naturlagarna. Vi arbetar helt enligt kundens önskemål.
– har du en idé så kan vi för det mesta göra den verklig.
Vi tillverkar mest Specialfönster vilket gör att vi inte har ett standardsortiment färdigt utan vi tillverkar efterhand vad kunden vill ha.

Olika fönstertyper kan vara:

 • Utåtgående fönster. Finns med isolerglas, 2-glas resp. 3-glas med raka alt. profilerade profiler
  (UBF och DUF).
  Även som kopplade fönster 1 + 1 (FA) alt. 1 + 2 (KFU) med kittad spröjs i ytterbågen.
 • Inåtgående fönster. Finns med 3-glas isolerruta (EFI) samt kopplad konstruktion 1 + 2 (KFI).
  Den kopplade konstruktionen finns även som ljudfönster (KFI-L).
 • Vridfönster (Pivå) (Sideswing, SS) (UTS)
 • Fasta fönster (FF)
 • Fönsterdörrar, inåt- och utgående med kopplad alternativt enkel båge (KDI & KDU)
 • Skjutdörrar
  – MAXI (TYP A & TYP C)

Så när det är dags för dig att byta fönster, skicka mått och önskemål till oss så tar vi fram ett offertförslag till Dig.