Lärkfönster

Lärk är ett vackert och hållbart träslag. Det vanligaste är att man väljer att olja lärkfönster. Även våra lärkfönster kan man få i alla olika fönstertyper med varierande glaskombinationer, för att möta de olika krav som finns.

Här nedan Riksutställningar/Riksantikvarieämbetet i Visby på Gotland. Levererat 2007-2008. Stora fasta partier kombinerat med mindre öppningsbara bågar och helglasade fönsterdörrar.

Svärdfisken, Varberg 

Laserade lärkfönster