Monterings- & underhållsinstruktion

För att få fönster & skjutdörrar att hålla i många år krävs det att de monteras rätt och att man underhåller dem kontinuerligt.

MAXI Lyftgliddörrar

Funktion

Skjutdörrens rörelse bygger på att dörren lyfts så att tätningslisterna frigörs. Detta görs genom att handtaget vrids 180 gr. och pekar nedåt. Därefter kan dörren skjutas i sidled, inget mellanläge på handtaget skall användas. Vid stängd dörr pekar handtaget uppåt. För att få en optimal funktion på rörelse och tätning krävs en korrekt montering.

Innan montering

Säkerställ att underlag för tröskel är helt i våg och fri från ojämnheter. Någon form av isolering bör läggas under tröskeln. Hela tröskelns bredd placeras i vägglivet. Kontrollera att väggöppning/ställplats finns för drevning och ev. justering. Notera placeringen av de karmhylsor som sitter förmonterade i skjutpartiets karm, att det finns infästningsmöjligheter på motsvarande ställe i väggen.

Demontering av dörrblad

Vid behov kan den skjutbara delen demonteras. Detta bör göras av minst två personer p.g.a. vikten. Detta görs genom att beslagen i överkant skruvas loss, på båda sidorna. Dörren vinklas ut och lyfts upp över skenan. Säkerställ så att dörren inte välter när beslagen lossas.

Montering

Lyft in skjutpartiet i väggöppningen. Kontrollera att tröskeln är helt i våg. Det är av största vikt att tröskeln ligger an och inte sviktar då skjutdörren rullas. Om justering av tröskeln måste göras så använd tunna träfiberskivor eller liknande och klossa under tröskelns hela bredd (192 mm). Avståndet mellan klossningen bör inte överstiga 300 mm.

Karmhylsorna skruvas ut ur sidorna mot väggöppning. Kontrollera med vattenpass eller lod att sidostyckena är helt vertikala och inte lutar inåt eller utåt. Sätt skruvar i karmhylsan och fäst i väggen. Beroende av material kan förborrning krävas.

Dörren placeras i vädringsläge, öppna någon decimeter och med handtaget pekande uppåt. Kontrollera att avståndet i ovankant är lika stort både i upptill och nedtill. Om behov finns så justera med karmhylsorna. Med dörren stående i detta läge kontrollera även att mellanrum mellan överkant skjutbar del och karm är lika hela vägen (12 mm). Justera vid behov.

Stängningstrycket går att justeras genom att tapparna i stängningssidan skruvas in alt. ut. Vid justering, skruva ett halvt varv i taget.

Partierna får ej punktbelastas i karmöverstycket av ex. en bärande balk för vägg eller takkonstruktion.

Överbelastas karmöverstycket finns risk för att dörren inte löper tillfredsställande och att tätningen äventyras.

Skötsel och Underhåll

Glaset
Din skjutdörr har termiskt härdat glas och vid rengöring skall endast användas mjuka verktyg ex. tygtrasor, tvättsvampar och gummiskrapor. Lämpligt rengöringsmedel är vanligt diskmedel. Rengöring av glas bör ej göras i direkt solljus.

Ytbehandling
Din skjutdörr har genomgått en industriell ytbehandling med träskyddsbehandling, dubbel grundmålning och toppmålning. Behovet av underhåll på ytbehandlingen är relaterat till vilken väderpåverkan skjutdörren utsätts för, sol, vind och vatten. En kontroll av partiet bör göras årligen. Bättringsmålning måste göras om det finns blåsor, sprickor och om färg flagnat. Bättringen skall endast göras i torrt väder, förslagsvis på försommaren enligt följande eller enligt färgleverantörens rekommendatiner.

Tvätta ytan med målartvätt, milt alkaliskt rengöringsmedel
Skrapa/slipa bort löst sittande färg
Laga ev. sprickor i hörnförbanden med elastisk övermålningsbar tätningsmassa
Grunda rena träytor med alkyd grundfärg för utomhusbruk
Stryk 2 ggr med alkydoljefärg, var särskilt noga med skjutdörrens nedre delar, hörnsammanfogningar och ändträ

Invändiga ytor fordrar normalt endast underhåll i form av tvättning med milt rengöringsmedel. Tröskeln bör vid behov oljas.

Har din dörr aluminiumklädd utsida så krävs normalt inget underhåll annat än at den torkas och hålls ren i samband med fönsterputsning.

Beslag
Normalt behövs inget underhåll av belsagen annat än att de hålls rena från smuts. Rörliga delar kan vid behov smörjas med en tunn olja ex. symaskinsolja.

Tätningslister
Listerna skall hållas hela och rena, rengörs med en fuktig trasa. Skadade lister skall bytas.